Integritetspolicy

Allmänt

Mycket av den information du tillhandahåller och sprider kan direkt eller indirekt anknytas till dig. Det är sådan information som kallas personuppgift som omfattas av dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) sedan 2018-05-25. Ditt IP-nummer är ett exempel på en personuppgift. Likaså din e-postadress. Som företag är det inte tillåtet att behandla personuppgifter utan ett klart och tydligt angivet ändamål. Vi får inte samla in och spara personuppgifter för att det kan bli användbart någon dag.

Vi behandlar och hanterar personuppgifter för följande ändamål:

New Element Scandinavia AB (anges nedan som NES), org.nr 556639-3590, med våra varumärken Ridresor Island, KuloTravel värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt sätt när du på något sätt lämnar dina personuppgifter till New Element Scandinavia (NES) eller via något av våra varumärken. Vi vill med denna integritets- och personuppgiftspolicy beskriva hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning enligt personuppgiftslagen (PuL) och EUs integritetslagstiftning Dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

NES är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter du har tillhandahållit oss när du besökt ridresorisland.se eller kulotravel.se (här kallad webbplatser) och öppnar e-post med någon av våra nyhetsbrev (här kallad nyhetsbrev) och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. NES är inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftebiträde för personuppgifter du tillhandahåller tredjepart (till exempel Google eller Facebook) när du besöker någon av våra webbplatser.

Dataskyddsombud och hur du kommer i kontakt med oss

NES har utsett ett Dataskyddsombud som bland annat har till uppgift att övervaka att företagets Personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Har du frågor gällande vår integritets- och personuppgiftspolicy, behandling av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

NES Dataskyddsombud nås på följande e-postadress: ola@newelement.se, eller via vanligt brev som skickas till: New Element Scandinavia, Att: ”Dataskyddsombud”, Näsby 52, 155 93 Nykvarn.

Hur vi samlar in information om dig

Vi samlar in de personuppgifter du tillhandahåller oss när du exempelvis bokar en resa på någon av våra webbplatser, vid event/mässor, när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i en tävling, svarar på enkäter/undersökningar, skickar ett e-postmeddelande eller kontaktar oss via telefon.

Vi samlar in information när du använder någon av våra webbplatser. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar på våra webbplatser, vilka sökningar du gör och vilka reseprodukter du är intresserad av.

Vi samlar även in information från tredje part som lämnar personuppgifter om dig eller andra personer i resesällskapet, t.ex. om en person genomför en bokning där du ingår eller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning. Vi förutsätter att ombud som lämnar uppgifter har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter till NES.

Vilken information samlar vi in?

NES samlar in följande information för de ändamål vi beskriver nedan:

Kontaktuppgifter som exempelvis: För- och efternamn, postadress, telefonnummer, e-postadress, kön och födelsedata.

Bokningsinformation: Reseinformation (bokningsnummer, destination, resedatum mm), information om köp (typ av vald betalningslösning och genomfört köp m.m.)

Användarinformation: Information om din enhet som t.ex. IP adress, språkinställningar, webbinställningar, operativsystem, plattform, skärmupplösningar samt information om din geografiska placering. Vi samlar även in information om hur du interagerar med NES till exempel hur du använder våra webbplatser, tjänster, inklusive svarstider för sidor, nedladdningsfel, hur du kom fram till och lämnade våra webbplatser.

Vad gör vi med din information?

All data vi samlar in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra NES webbplatser och tjänster. NES behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på följande lagliga grunder:

För administration och leverans av resetjänst

NES behandlar dina personuppgifter för administration och beställning av resetjänst, dvs. för att kunna fullgöra ett avtal med dig. I detta ingår bland annat att ställa ut resedokument, administrera hotell- och flygbokningar, tilläggstjänster, utflykter på din destination, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar både inför och under din resa.

För att erbjuda kundservice

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för kundservice när du t.ex. kontaktar oss med frågor, synpunkter eller reklamationer för att ge dig den service du som kund har rätt till i enlighet med avtal du ingått med NES. Vi kan komma att behandla personuppgifter från dig, så som ditt namn och bokningsnummer, för att kunna fullfölja sådana serviceärenden kopplade till din resa.

För utskick och leverans av information

Vi använder dina personuppgifter för utskick och leverans av information via e-post, sms och/eller telefonsamtal för att kunna fullgöra avtal med dig som kund. Informationen inkluderar exempelvis bokningsbekräftelse, viktig information både inför och under din resa, eventuella erbjudanden kopplade till din resa, eventuella avvikelser som skulle kunna uppstå samt betalningspåminnelser.

Dina kontaktuppgifter och bokningsinformation kan även komma att användas för att skicka kundundersökning till dig efter utförd resa för att NES ska kunna förbättra och utveckla våra resor och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan även komma att användas för direktmarknadsföring av våra egna och/eller särskilt utvalda samarbetspartners varor och tjänster ska kunna lämna mer personliga och bättre erbjudanden till dig. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att fullgöra avtalet med dig och andra berättigade intressen.

Däri ingår att NES bland annat använder personuppgifter för att anpassa nyhetsbrev efter dina preferenser och behov utifrån ditt användarmönster av våra webbplatser (inklusive resehistorik). För att kunna kommunicera via sociala medier och webbannonsering på andra webbsidor än våra egna webbplatser. Du kan när som helst vid varje marknadsföringsmeddelande avregistrera dig från att erhålla marknadsföring från oss.

Affärsutveckling av resetjänster och service

För att utveckla och förbättra våra tjänster och service använder vi i huvudsak anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för detta ändamål. Det kan dock förekomma att vi använder information som t.ex. användarbeteende, bokningsinformation som vi har samlat in om det är relevant för ändamålet, vilket baseras på våra berättigade intressen att förbättra vår resetjänst och service till dig i framtiden.

Uppfylla författningsreglerade lagkrav

Vi behandlar och sparar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla gällande förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet, reklamation, redovisning och immigration samt tullkontroll.

Laglig grund

Sammanfattningsvis behandlar vi dina sparade personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund, dvs. att vi ska kunna administrera och leverera din resa. För att vi ska kunna följa lagkrav eller för att det ligger i vårt eller våra samarbetspartners berättigade intresse.

Hur länge sparar vi din information?

NES följer god sed i resebranschen och sparar personuppgifter endast så länge som det krävs och är nödvändigt att bevara dem för att fullgöra vårt avtal med dig och de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Personuppgiftspolicy. Genom din beställning av resa med något av våra varumärken medger du att dina personuppgifter sparas och lagras av NES. Din resehistorik vilket inkluderar kontaktuppgifter, bokningsinformation sparas i två (2) år. NES sparar också dina personuppgifter på andra grunder än för att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att följa bokföringslagen. De lagstadgade kraven styr då hur länge vi sparar dina uppgifter.

Om du har registrerat dig för att få nyhetsbrev från någon av NES varumärken , sparar NES dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Samma personuppgift kan sparas av NES för skilda ändamål i olika system, därför kan personuppgifter finnas kvar i våra system för att vi ska kunna leverera din resa trots att personuppgiften har gallrats bort för exempelvis marknadsföringsändamål.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

NES kan komma att lämna ut dina personuppgifter till relevanta utvalda tredje parter, såsom reseoperatörer för ditt resmål. Vi vidtar alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

Hantering av personuppgifter sker till våra samarbetspartners inom resebranschen för att kunna administrera och leverera den resetjänst du beställt av oss. Vi lämnar personuppgifter till dessa företag för att vår tjänst till dig ska kunna utföras:

Hotell

När du bokar en resa med NES erbjuder vi ett flertal olika destinationer och hotell. Hotell för din destination/destinationer behöver vissa personuppgifter för att kunna genomföra och bekräfta din rumsbokning. Det kan röra sig om uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön.

Flygbolag

Flygbolag behöver vissa personuppgifter för att kunna genomföra din resa, t.ex. namn, personnummer, ålder och i vissa fall kön.

Destinationsagenter

På resedestinationer finns destinationsagenter som utför tjänster på plats. De agerar som arrangörer och utförare för visa tjänster. De får tillgång till personuppgifter de behöver för att kunna genomföra tjänsterna.

Övriga parter

På NES har vi i vissa fall samarbetspartners som sköter dina bokningar av reserelaterade tjänster som t.ex. utflykter eller andra aktiviteter. Våra samarbetspartners får personuppgifter som behövs för att kunna leverera den tjänsten eller aktiviteten. Det kan vara personuppgifter som namn, e-post och adress för att bekräfta bokningar, men i vissa fall även t.ex. passuppgifter så som kön, ögonfärg och längd, för att kunna genomföra tjänster eller aktiviteter över landsgränser när passkontroller krävs.

Samarbetspartners och IT-leverantörer

NES använder sig av ett antal externa leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss, så som leverantörer av IT-tjänster och system, webbanalysföretag och betallösningar. Vi kan även komma att dela personuppgiftsinformation med vissa utvalda samarbetspartners för att dessa ska kunna hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring. Vi använder oss även av externa webbföretag för hjälp med funktionalitet på våra webbplatser och dessa företag får tillgång till de personuppgifter du kan ha lämnat i respektive formulär på någon av våra webbplatser.

IT-tjänster och system

NES har både interna och externa system i vilka vi kan komma att hantera dina personuppgifter, t. ex., bokningssystem och system för datahantering och dataförbättring. Personuppgifter behandlas i dessa system för att kunna leverera och administrera din resa, hantera kundärenden och leverera andra relaterade tjänster som aktiviteter eller transfer under din resa.

Webbanalysföretag

För att du som användare ska få en så bra upplevelse som möjligt på våra NES webbplatser använder vi oss av externa leverantörer för att hjälpa till med personifiering, analys av användarbeteenden och användarfeedback på våra webbplatser. De uppgifter som hanteras i dessa fall är primärt uppgifter vi får via hantering av cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.

Behandling av personuppgifter i tredje land

NES arrangerar resor över hela världen och kan därför komma att överföra personuppgifter till samarbetspartners som t.ex. hotell, flygbolag och agenter eller leverantörer utanför EU/EES. Om personuppgifterna hanteras och överförs till något land utanför EU/EES vidtar NES alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett varsamt sätt.

Dina rättigheter

NES ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. NES kommer på din egen önskan eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på någon av våra webbplatser eller via våra varumärken.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller i vissa fall radering av dina personuppgifter, begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen, exempelvis om du på något sätt skulle ifrågasätta om personuppgifter är korrekta eller om behandlingen är laglig. Personuppgiftsansvarig på NES kommer i dessa fall att utföra eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från NES om bland annat vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, vilka ändamål som finns för behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut till. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år.

Om du av någon anledning inte vill att NES behandlar dina personuppgifter för t.ex. marknadsföring har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke/godkännande och/eller avregistrera dig. När NES har mottagit din återkallelse kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för de ändamål du lämnade ditt samtycke om inte annat krävs enligt lag.
Du har rätt att inlämna klagomål till Datainspektionen om du anser att NES på något sätt behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om dina rättigheter på www.datainspektionen.se.

Hur skyddar vi din information?

Som besökare, användare och kund till NES ska du alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. NES har vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Cookiepolicy

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår cookiepolicy.

Förändringar av denna personuppgiftspolicy

Emellanåt kan vi komma att utföra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Vi kommer vid dessa tillfällen att lägga upp en uppdaterad policy på vår webbsida. Vänligen besök vår webbsida regelbundet för uppdateringar.